Gia Nghĩa 4:00 quy mô động đất nông 4 richter, rung lắc cả đêm khiến người dân kinh sợ: Đây là hiện tượng trước động đất thì toi rồi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *