Lao động người Việt bắt cóc đồng hương tống tiền rồi chôn xác ở vườn mía

Vào đêm ngày 11, thông qua sự thẩm vấn, đã xác định người đàn ông họ Lê và 5 người khác bị tình nghi phạm tội, bao gồm các tội bắt cóc tống tiền và cố ý giết người, bởi phạm tội nghiêm trọng cùng các tội tiêu hủy bằng chứng và có nguy cơ bỏ trốn nên họ đã nộp đơn lên Tòa án quận Vân Lâm để tạm giam. .

Người ta xác định rằng người đàn ông họ Li và 5 người khác bị tình nghi phạm tội, bao gồm tống tiền và cố ý giết người. Vì tội phạm nghiêm trọng, liên quan đến việc tiêu hủy bằng chứng và có nguy cơ bỏ trốn nên họ đã nộp đơn lên Tòa án Vân Lâm để tạm giam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *