Ngư dân bắt cá ở Đài Đông “bắt được cá động đất dài 22.8kg” Người dân kinh ngạc nói: Xin đừng động đất nữa!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *