Ngành bán dẫn – cơ hội lớn cho Việt Nam! Chính sách Tân Hướng Nam ở Đài đang trở nên quan trọng với nhà nước cùng kỳ vong của Công nghiệp Bán Dẫn