Tiệm bánh mì Việt Nam ở Đào Viên đã khiến hơn 500 người bị ngộ độc thực phẩm

Sở Kiểm sát Đào Viên khởi tố người phụ trách tiệm bánh mì Việt Nam họ Nguyễn vì đã khiến hơn 500 người bị ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: Cục Y tế thành phố Đào Viên)