Dữ trữ nước ngay! 3 khu công nghiệp Đài Trung với 6 vạn hộ trong ngày 14 lúc 10:00 dừng cấp nước 36 tiếng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *